Kategória tovaru
Akciové ponuky

Obchodné podmienky

Možnosti platby a dodania tovaru

Tovar objednaný u nás je možné platiť:

  • dobierkou (štandardný spôsob)
  • platebnou kartou
  • prevodom peňazí na účet
  • platobným systémom PayPal
  • prípadne inou metódou po predchádzajúcom dohovore...

Doručenie tovaru robíme:

  • obchodným balíkom Slovenskej pošty (Českej pošty)
  • inou doručovateľskou službou – po predchádzajúcom dohovore
  • osobné prevzatie tovaru v Brne – po predchádzajúcom dohovore

Cena poštovného:

  • Pri celkovej cene objednávky nad 90,- € je poštovné ZDARMA
  • Pri celkovej cene objednávky do 90,- € je poštovné 4,- €

Žiadne ďalšie skryté poplatky neúčtujeme, priebežne zobrazovaná cena objednávky je konečná.

Nákupný poriadok

1. ÚVOD

1.1 Tento nákupný poriadok ustanovuje podmienky pre nákup medzi prevádzkovateľom internetového obchodu www.empei.sk (ďalej len predajca) a zákazníkom (ďalej len kupujúci). Prevádzkovateľom je spoločnosť EMPEI s.r.o., so sídlom v Brne, Slevačská 44, PSČ 615 00, IČO 26894602, vedená v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 43827. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (všetko v znení noviel).

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Objednávku je možné urobiť on-line košíkom, telefonicky, emailom, cez ICQ a poštou.

2.2 Akákoľvek forma objednávky uvedená v bode 2.1 je záväzná.

3. REKLAMÁCIA

3.1 Reklamácia tovaru sa riadi reklamačným poriadkom prevádzkovateľa internetového obchodu EMPEI.cz a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.

3.2 Pri produktoch využívajúcich na svoju činnosť internetové služby prevádzkované inými subjektami, predávajúci nezaručuje kompatibilitu zariadenia s týmito službami.

3.3 Reklamáciu je možné uplatniť u predajcu.

3.4 Reklamáciu je možné uplatniť v autorizovaných servisoch. Jedná sa o rýchlejší priebeh prípadnej reklamácie.

4. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ ZA POMOCI PROSTRIEDKOV DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE

4.1 Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do doby 7 dní od doručenia tovaru, pričom prejav vôle o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu doručený najneskôr 7. deň po prevzatí veci. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Tovar, na ktorý chcete uplatniť uvedené právo, by mal byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie niesť známky použitia alebo poškodenia a musí byť kompletný (tzn. príslušenstvo, záručný list, návod atď.). Ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Tovar neposielajte v žiadnom prípade na dobierku. Prípadné finančné plnenie vykonáme po dohode spôsobom, ktorý najviac vyhovuje Vám. V prípade nesplnenia uvedených podmienok je možné takéto odstúpenie od zmluvy akceptovať, len ak bude spotrebiteľ ochotný poskytnúť náhradu vzniknutého zníženia hodnoty veci. Vzťahuje sa na zmluvu uzatvorenú na diaľku.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

5.1 Predávajúci má za povinnosť splniť záväznú objednávku kupujúceho, tovar odoslať v dohodnutom termíne.

5.2 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad. Ak je kupujúci platcom DPH, s rozpisom DPH.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

6.1 Kupujúci je povinný uviesť predávajúcemu osobné údaje potrebné k úspešnému plneniu objednávky. Viacej informácií naleznete v sekci Osobní údaje

6.2 Finančné plnenie vykoná kupujúci v riadnom termíne.

6.3 Kupujúci prevezme tovar v riadnom termíne.

7. ZÁVER

7.1 Dňom uzatvorenia záväznej objednávky sa nákupný poriadok predávajúceho stáva pre kupujúceho záväzným.

Nový tovar
Náš tip

Partneři: Elektronika | Diktafony | Nahlížení do KN
...